Utbildning för företag och förvaltning

SVs enhet för uppdragsutbildning som erbjuder anställda inom företag, organisation och förvaltning utbildningar inom många olika områden. Kontakta Carina Lindström, telefon: 0454-30 61 60 eller e-post: carina.lindstrom@sv.se

"Skräddarsydda" kurser och utbildningar för din organisation

"Vår målsättning är att det ska vara lätt och roligt med kompetensutveckling och som gör skillnad samt skapar varaktiga resultat"


Som kund kan ni välja att skräddarsy ett helt eget program, där ni styr innehåll och omfattning själva eller kan ni utgå från våra ordinarie kursutbud. Oavsett om ni väljer att skräddarsy eller plocka från vårt stora kursutbud får ni en utbildning som styr mot era arbetsförhållanden och villkor - Kurser för din yrkesroll.


För att kvalitetssäkra våra utbildningar här på SV i Blekinge arbetar vi efter den s.k. Demingcirkeln - Planera - Göra - Utvärdera - Förbättra, vilket innebär att vi alltid till att börja med gör en nivåbedömning och kartläggning av de behov som finns, därefter kommer vi tillbaka med ett utbildningsförslag som vi tror ska passa er.


När detta har skett kopplar vi in våra professionella ledare, som tillsammans med er kommer att gå igenom materialet och utbildningsinnehållet för att säkerställa kvalitén. Därefter levererar vi en skräddarsydd utbildning till er, som helt och hållet bygger på era behov och förutsättningar. Naturligtvis gör vi alltid en uppföljning och utvärdering efter slutförd utbildning.

IT och Datorkunskap

Skräddarsydda och branschspecifika IT och datorkunskapsutbildningar för företag och förvaltning

Vill du bli en ”fena” på Microsoft Officepaketet? Bli din egen expert på smart textbehandling, kalkylering, e-posthantering och lär dig skapa snygga presentationer.


Nu kan du lekande lätt lära dig att skapa professionella kalkyler och diagram. Du kommer lära dig arbeta effektivare med Word samt spara tid genom att lära dig göra snygga och säljande presentationer i PowerPoint. Du får även lära dig att snabbt lägga in påminnelser och dela kalendrar i Outlook för att komma ihåg alla möten och tider såsom exempelvis ledningsgruppsmöten eller tandläkartider. 


Officepaketet i din yrkesroll version Office 365 

Vi har utbildningar i Microsoft WordExcelOutlook och Powerpoint på olika nivåer, allt från nybörjare till avancerade fortsättningskurser samt även skräddarsydda utbildningar i olika versioner av MS Office i grupp eller för enskild. 


Missa inte våra populära distansutbildningar i Excel grund och fördjupning!

Dessa kurser har blivit enormt populära hos våra kunder. Rolig, givande och tidsmässigt mycket effektiva utbildningar för dig som är egen företagare eller arbetar på ett företag och har "många järn i elden" .  

Du behöver inte ta dig långa sträckor eller till andra lokaler när du utbildar dig på distans. Det enda du behöver är din dator och en länk från oss och logga in så är du igång med din utbildning. Vi har även mycket bra pedagoger och en bra metodik gällande våra distansutbildningar. 


Nedan finner du vad några av våra kunder tyckte om våra Excelutbildningar på distans;


Excel grund utbildning på distans

"Vill passa på och tacka för en jättebra utbildning! Jag har kollat med mina kollegor nu på morgonen om vad de tyckte. De flesta tycker att den var väldigt bra och de har lärt sig mycket, även om den nya kunskapen i sin tur har väckt nya frågor, men det ligger ju lite i sakens natur. Vi kommer att rekommendera er om jag hör någon annan som behöver en utbildning!"

Miljö- och byggnadsförvaltningen - Ronneby kommun


Excel grund och fördjupning på distans

"Vi har bara positivt att säga om er excelutbildning"

Karlshamns Energi


Skräddarsy innehåll och timmar efter dina behov inom nedan ämnesområden:


Vi utbildar även i Adobe PhotoshopIllustrator och InDesign på olika nivåer, allt från nybörjare till avancerade fortsättningskurser samt även skräddarsydda utbildningar i de senaste versionerna grupp eller för enskild.


Övriga kurser inom området:

1. Att göra en Webbaserad tidning, produkt- eller programblad.

2. Att använda Läs- och Surfplattan (iPad) eller android.

3. Hur använder jag en Smartphone?

4. Hur använder jag de Sociala medierna?  

5. Att göra en hemsida (välj olika programmeringsspråk och program).

6. Hur tillverkar man App:ar?

Språk

Skräddarsy ditt eget koncept och lär dig olika språk i din egen takt och utifrån dina egna förutsättningar!


Vi skräddarsyr språkutbildningar för företag och förvaltning - för enskild eller grupp. Du kan kombinera en grupputbildning med egen språkcoach och enskild utbildning. Flexibiliteten är stor och det är bara fantasin som sätter gränser.

Vi erbjuder följande skräddarsydda språkutbildningar där ni som företag sätter riktlinjer för innehåll och upplägg:


Målgrupp: Chefer, ledare inom industrin och övrig personal som behöver kunna språket i olika arbetsrelaterade situationer eller som har affärskontakter i olika delar av världen.


Innehåll: Genom affärskommunikation på de olika språken enligt ovan lär sig deltagaren att använda språket i situationer som man stöter på både i arbetslivet såväl som i privatlivet. 

 • tfn/e-post/brev
 • ordförråd/ordlista uppbyggd kring olika problem- och arbetsområden
 • presentation av dig själv och ditt företag på språket med
 • rundabordsdiskussioner kring ett projekt med stöttning av ledare
 • problemområden kring kundbemötande och verksamheten
 • grammatik
 • språkliga analyser av texter
 • muntlig presentation (att hålla föredrag och samt delta i diskussionsövningar)
 • uppsatsskrivning utifrån deltagarens eget arbetsområde och intresse
 • lärarledda uttalsövningar
 • egna önskemål


Vi på SV anser att oavsett vilket språk du väljer ska din språkundervisning vara meningsfull, flexibel och omväxlande. Våra ledare är kreativa och har lång erfarenhet både från att arbeta med företag, organisationer och förvaltning. 

Våra ledare undervisar också på sitt modersmål och är därmed även en källa till kunskap om landets kultur, seder och bruk. De kulturella skillnaderna som vi tar upp på våra olika språkutbildningar är bra att känna till när man gör affärer internationellt.


Vi tillämpar Europarådets referensram för språk för att mäta kunskapsnivåer A1-C2 nivå. Språktest och nivåskala hittar du här!

Personal- och organisationsutveckling

Skräddarsydda och branschspecifika utbildningar för företag och förvaltning


”Ett steg till …” - Utbildning i processmetodsarbete för ett konkret utvecklingsarbete i organisationen, föreningen eller företaget.


Teambuildning - Vi syr ihop olika och kreativa lösningar för ditt team!


Styrelse- och mötesteknik  - Att leda ett möte fram till ett beslut. Denna utbildning tar upp de formella aspekterna på att leda möten, arbetsgrupper och sammanträden så att alla kommer till tals och att de beslut som fattas blir tydligt.

Miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling är enligt följande -  "En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina".


Det finns tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - dessa ska samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra.


Vi på SV har länge engagerat oss i frågorna kring miljön och hållbar utveckling och kan därför erbjuda kvalitativa och skräddarsydda utbildningar för företag och förvaltning.