Utbildning för företag och förvaltning

SVs enhet för uppdragsutbildning erbjuder anställda inom företag, organisationer och förvaltningar utbildningar och kurser inom många olika områden.

Vår tillgänglighet är stor då vi kan erbjuda kurser och utbildningar både lokalt och på distans. Vi har en stor lokal närvaro med fina och moderna studierum/salar i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

Några av våra kompetensområden är styrelse och mötesteknik, miljö och hållbar utveckling, språk, IT/datorkunskap, ekonomi, teambuildning, ledarskap samt organisationsutveckling.

Inom alla dessa områden kan vi erbjuda skräddarsydda koncept gällande föreläsningar, kurser och längre uppdragsutbildningar.

Genom våra stora nätverk har vi också tillgång till många duktiga ledare och konsulter. Vi har uppåt en 200 stycken medlems- och samverkansorganisationer knutna till oss bara här i Blekinge.

För mer information kontakta Carina Lindström på
telefon 0454-30 61 60 eller e-post carina.lindstrom@sv.se.