Utbildning för företag och förvaltning

SVs enhet för uppdragsutbildning erbjuder anställda inom företag och förvaltning utbildningar inom olika områden
Vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Blekinge genomför kontinuerligt företagsutbildningar för olika branscher, organisationer och yrkesgrupper. 

Vår målsättning är att det ska vara lätt och roligt med kompetensutveckling och som gör skillnad samt skapar varaktiga resultat.

Ladda ned vår broschyr här!

Som kund kan ni välja att skräddarsy ett helt eget program, där ni styr innehåll och omfattning själva eller kan ni utgå från våra ordinarie kursutbud. Oavsett om ni väljer att skräddarsy eller plocka från vårt stora kursutbud får ni en utbildning som styr mot era arbetsförhållanden och villkor. - Kurser för din yrkesroll

  • Miljö och hållbarhet
  • Personal och organisation
  • Ekonomi och Marknadsföring
  • IT/Datorkunskap
  • Språk
  • Arbetsmarknadsutbildningar

För mer information kontakta Carina Lindström på
telefon 0454-30 61 60 eller e-post carina.lindstrom@sv.se

För att kvalitetssäkra våra utbildningar här på SV i Blekinge arbetar vi efter den s.k. Demingcirkeln - Planera - Göra - Utvärdera - Förbättra (Se bild nedan):

Vilket innebär att vi alltid till att börja med gör en nivåbedömning och kartläggning av de behov som finns, därefter kommer vi tillbaka med ett utbildningsförslag som vi tror ska passa er. När detta har skett kopplar vi in våra professionella ledare, som tillsammans med er kommer att gå igenom materialet och utbildningsinnehållet för att säkerställa kvalitén. Och när detta är gjort levererar vi en skräddarsydd utbildning till er, som helt och hållet bygger på era behov och förutsättningar. Naturligtvis gör vi alltid en uppföljning och utvärdering efter slutförd utbildning.