Miljö och hållbar utveckling

Hållbar utveckling är enligt följande -  "En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina".

Det finns tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - dessa ska samstämmigt och ömsesidigt ska stödja varandra.

Vi på SV har länge engagerat oss i frågorna kring miljön och hållbar utveckling och kan därför erbjuda kvalitativa och skräddarsydda utbildningar för företag och förvaltning.

Samtal om hållbar utveckling - En processmetod i fem steg som leder
till en konkret handlings- och aktivitetsplan för organisationen eller den enskilde att förhålla sig vad det gäller hållbarhetsfrågorna.

Motorsågskörkortet A+B - Utbildning för företag och fövaltning

Röjssågskörkort RA+RB - Utbildning för företag och fövaltning

För mer information kontakta SV på telefon 0454-30 61 60 eller e-post carina.lindstrom@sv.se.