Personal- Organisationsutveckling

Skräddarsydda och branschspecifika utbildningar för företag och förvaltning

”Ett steg till …” - Utbildning i processmetodsarbete för ett konkret utvecklingsarbete i organisationen, föreningen eller företaget.

Teambuildning - Vi syr ihop olika och kreativa lösningar för ditt team!

Stryrelse- och mötesteknik   - Att leda ett möte fram till ett beslut. Denna utbildning tar upp de formella aspekterna på att leda möten, arbetsgrupper och sammanträden så att alla kommer till tals och att de beslut som fattas blir tydlig

För mer information kontakta SV på telefon 0454-30 61 60 eller e-post carina.lindstrom@sv.se