Språk

Skräddarsy ditt eget koncept och lär dig olika språk i din egen takt och utifrån dina egna förutsättningar!

Vi skräddarsyr språkutbildningar för företag och förvaltning - för enskild eller grupp. Du kan kombinera en grupputbildning med egen språkcoach och enskild utbildning. Flexibiliteten är stor och det är bara fantasin som sätter gränser.

Vi erbjuder följande skräddarsydda språkutbildningar där ni som företag sätter riktlinjer för innehåll och upplägg:

Målgrupp: Chefer, ledare inom industrin och övrig personal som behöver kunna språket i olika arbetsrelaterade situationer eller som har affärskontakter i olika delar av världen.

Innehåll: Genom affärskommunikation på de olika språken enligt ovan lär sig deltagaren att använda språket i situationer som man stöter på både i arbetslivet såväl som i privatlivet. 

 • tfn/e-post/brev
 • ordförråd/ordlista uppbyggd kring olika problem- och arbetsområden
 • presentation av dig själv och ditt företag på språket med
 • rundabordsdiskussioner kring ett projekt med stöttning av ledare
 • problemområden kring kundbemötande och verksamheten
 • grammatik
 • språkliga analyser av texter
 • muntlig presentation (att hålla föredrag och samt delta i diskussionsövningar)
 • uppsatsskrivning utifrån deltagarens eget arbetsområde och intresse
 • lärarledda uttalsövningar
 • egna önskemål

Vi på SV anser att oavsett vilket språk du väljer ska din språkundervisning vara meningsfull, flexibel och omväxlande. Våra ledare är kreativa och har lång erfarenhet både från att arbeta med företag, organisationer och förvaltning. 

Våra ledare undervisar också på sitt modersmål och är därmed även en källa till kunskap om landets kultur, seder och bruk. De kulturella skillnaderna som vi tar upp på våra olika språkutbildningar är bra att känna till när man gör affärer internationellt.

Vi tillämpar Europarådets referensram för språk för att mäta kunskapsnivåer A1-C2 nivå. 

Språktest och nivåskala hittar du här!

För mer information kontakta SV på telefon 0454-30 61 60 eller e-post carina.lindstrom@sv.se.