Tillbaka

Lokal valplan

Arbetet med att ta fram en lokal valplan är viktigt. Vi lär oss mycket under själva processen. Låt därför arbetet ta tid, och tänk igenom i vilka sammanhang ni ska arbeta med vilka delar.

Genomför arbetet som en studiecirkel, antingen avsätter ni en heldag åt att hela föreningen ska komma igång, med efterföljande träffar i anslutning till föreningens möten, ett annat sett att komma igång är att starta en studiecirkel och jobba igenom en del i taget, och träffas flera gånger under terminen.

Studiematerialet ”Skapa valplan” är ett stöd för mötesledning och samtal oavsett vilket arbetssätt ni väljer. Med tillhörande bilder och dokument har ni alla steg för en egen lokal valplan, bara att fylla i.


 

Ladda ner Studiematerialet 

Ladda ner studiehandledningen

Ladda ner mall för lokal valplan

Ladda ner ppt-bilder 

Faktablad SWOT-analys

 

Till Kommunikationsstrategin