Tillbaka

Ovanliga möten

Ett möte där alla är delaktiga. Där vi söker dialog, får inspiration och där ingen pratar mer än 10 minuter. Ett möte där alla är med och bidrar till ett resultat. Och där vi har roligt under tiden. Det är grunden för vad vi kallar (O)VANLIGA MÖTEN.

Detta är ett studiematerial och ett stöd för er att arrangera (o)vanliga möten. I materialet finns metoder, ämnen och upplägg att kombinera för just ert behov och er situation. Till materialet finns också en grupp utbildade mötesledere att använ­da om ni behöver stöd eller energi utifrån.

Kontakta Christian Gustavsson för att få tillgång till materialet.


 

Ladda ner Verktygslådan