Lättläst version saknas
Tillbaka

Kampanj & valrörelse

Att planera och genomföra kampanjer är både roligt och viktigt, det kan handla såväl om att rekrytera nya medlemmar som att sätta ljuset på och bilda opinion kring en aktuell fråga. Valrörelser kan sägas vara en speciell typ av kampanj som är mer omfattande och tydligt syftar till att få politiskt inflytande. Här kommer det att läggas upp material som rör valet till Europaparlamentet.

Studiehandledning till Liberalernas program inför valet till Europaparlamentet 2019 - Liberalernas program inför valet till EU-Parlamentet den 26 maj 2019 består av 158 punkter indelat in sju områden. Studiehandledningen lotsar er igenom dessa punkter och områden. 

   
 

 

EU - Framtidsfrågorna - Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett studie- och diskussionsmaterial "EU - Framtidsfrågorna" tillsammans med journalisten Rolf Gustavsson. Syftet är att lyfta fram några av de stora frågorna som diskuteras i olika europeiska sammanhang. 

 

   

Politik i praktiken - Ett grundläggande studiematerial som handlar om Liberalerna, att bedriva liberal politik och hur verksamheten fungerar.

Relevanta kapitel i Politik i praktiken:
Möta media 
Politisk plattform 

     
Valanalys - Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett stöd för partiets lokala valanalys. Hur gick det? Hur fungerade kampanjen? Engagemanget? Vad tar vi med oss för lärdomar?