Tillbaka

Studiehandledning till Liberalernas program inför valet till Europaparlamentet 2019

 
Ja till Europa! 

Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Liberalernas recept är ett kraftfullt EU som håller ihop, där vi samarbetar ännu tätare än idag. Ett EU som rustas för framtiden och som ges verktyg att möta hoten mot vår kontinent och leverera lösningar på problem som vi bara kan hantera tillsammans. Där andra tvekar är vi tydliga: Sverige ska fullt ut vara med i det europeiska samarbetet.

Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en studiehandledning till Liberalernas program inför valet till Europaparlamentet 2019. Handledningen föreslår en studiecirkel med upplägg om tre träff ar men det är upp till gruppen hur ni vill fördela arbetet och om ni vill ha fler cirkelträffar. Hos SV kan du få hjälp med fl er verktyg som mallar, förslag på utbildningsupplägg och processledare eller utbildare.

Liberalernas program inför valet till EU-Parlamentet den 26 maj 2019 består av 158 punkter indelat in sju områden. Studiehandledningen lotsar er igenom dessa punkter och områden. Ladda hem den här.

Ett Europa för jobb och tillväxt, där nya jobb skapas genom ekonomiska reformer, forskning, digitalisering, frihandel och fri rörlighet. Där Sverige har euron som valuta. Där vi ställer krav på fungerande välfärd i alla EU-länder så att jämställdheten ökar, fattigdomen minskar och fl er får del av globaliseringens fördelar.

Ett grönt och klimatsmart Europa, där vi leder det globala klimatarbetet genom en gemensam koldioxidskatt, smarta transporter, fossilfri energi och klimatvänligt jordbruk.

Ett Europa för medborgarna, där vi gör det enklare och tryggare att resa, flytta, söka vård och handla digitalt över gränserna.

Ett Europa öppet mot omvärlden, där vi skapar fl er lagliga vägar till Europa och slår vakt om asylrätten, men där hela EU tar gemensamt ansvar för asylsökande. Ett Europa där vi värnar demokrati och mänskliga rättigheter och står upp mot förtryck i vårt närområde och globalt.

Värderingarnas Europa, där vi agerar med kraft mot EU-länder som kränker rättsstaten, pressfriheten och medborgarnas rättigheter, där vi bekämpar rasism och extremism och där vi stärker medborgarnas integritet och rättigheter på nätet.

Ett tryggt och säkert Europa, där vi tar krafttag mot organiserad brottslighet genom gemensam EU-polis och åklagare och där EU tar över ansvaret för den yttre gräns kontrollen. Ett Europa där vi tillsammans ökar vår försvarsförmåga och stärker beredskapen vid kriser.

Ett effektivt och demokratiskt Europa, med mer öppenhet och insyn, där skattemedel går till forskning och brottsbekämpning istället för jordbruksstöd – och där EU får de verktyg och befogenheter som krävs för att lösa gemensamma problem.