Tillbaka

EU Framtidsfrågorna

Ladda ner studiematerialet här

I år är det val till Europaparlamentet. I Sverige sker valet söndagen den 26 maj. Parlamentet har 751 ledamöter som utses av väljarna i EU:s 28 medlemsstater. Sedan 1979 väljs ledamöterna genom allmänna direkta val för en femårsperiod. Europaparlamentet har fått allt större inflytande och makt under de senaste åren. Därför är valet till parlamentet ännu viktigare än tidigare. 

Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett studie- och diskussionsmaterial "EU - Framtidsfrågorna" tillsammans med journalisten Rolf Gustavsson. Ulla Bohman har bearbetat texten och svarar för ”Några frågor att diskutera”.

Syftet med detta material är att lyfta fram några av de stora frågorna som diskuteras i olika europeiska sammanhang. Frågorna diskuteras också i varje EU-land, men med olika intensitet och omfattning. Alla frågorna har inte samma tyngd i alla länder. Men sammantaget är det dessa frågor som står högst på EU:s dagordning och som kommer att påverka diskussionen om utvecklingen av EU.

Detta material är lämpligt för arbetet i en studiecirkel. Gör en enkel arbetsplan för när de olika avsnitten ska diskuteras. Det är ni i gruppen som avgör vilka frågor ni vill diskutera, och hur och när ni ska diskutera dem. Kanske det finns någon ”expert”, sakkunnig som kan medverka vid en träff? Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan nära dig så hjälper de er igång >>>

Detta studie- och diskussionsmaterial handlar om fem stora framtidsfrågor för EU:
- Demokratin
- EU:s rättsordning
- Marknaden
- Solidariteten
- Utrikespolitiken

Ladda ner studiematerialet här