Vi Unga är organisationen där idéer blir verklighet!

Vi Unga arbetar för att barn och unga i hela landet ska få en meningsfull fritid. I dagsläget finns det ungefär 200 Vi Unga-föreningar, som håller på med bland annat musik, dans, spel, teater, kulturevenemang och fritidsgårdsverksamhet. Vi Unga välkomnar alla sorters verksamheter, så länge de drivs demokratiskt!

Kopplingen mellan SV och Vi Unga är stark och viktig, inte minst för att vi har ombud på varandras årsmöten och sitter i varandras styrelser. SV och Vi Unga har mycket att lära av varandra, och tillsammans kan vi dra nytta av varandras idéer, lösningar och verksamheter. Genom samarbete kan vi vara en plats för nytänkande för unga!

Hur kan du som SV-medarbetare använda Vi Unga?

Gör cirklar till föreningar
Många av SV:s cirklar består av unga deltagare som bedriver föreningsliknande verksamhet. Ett enkelt sätt att ge dem mervärde är att se till att de bildar en Vi Unga-förening. Av Vi Unga får de både ekonomiskt och verksamhetsbaserat stöd. De kan exempelvis söka pengar för att anordna större evenemang eller projekt, och gå utbildningar i ledar- och arrangörskap.

Gör föreningar till cirklar 
Ett enkelt sätt att hitta nya målgrupper för cirklar är att inventera vart det finns Vi Unga-föreningar nära er SV-avdelning. Ofta bedriver föreningarna cirkelliknande verksamhet, utan att göra någon rapportering. Genom att ta kontakt med dem har ni möjlighet att bilda nya cirklar, och Vi Unga-föreningarna får extra stöd. Det blir win-win-win, för SV, Vi Unga och ungdomarna!

Ta del av Vi Ungas utbildningar, nätverk och idéer
Vi Unga är en organisation som hjälper unga att göra sina idéer till verklighet. Organisationen erbjuder unga i hela Sverige utbildningar och en rolig demokratiskola, allt som en del i det livslånga lärandet. Som SV-medarbetare finns det massor av material och kontakter att använda.

Spana in Vi Ungas hemsida eller prata med någon på Vi Ungas förbundskansli för att få reda på mer.

 

Läs mer och ladda ner

Startkit för att starta Vi Unga förening

Introduktion till Vi Unga ...för dig som arbetar i Studieförbundet Vuxenskolan.

Nationell kontaktperson

Linus Olofsson

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00