Djur, natur & miljö, Mat & dryck, Trädgård, hus och hem, Hållbar utveckling

Vill du odla? Vi startar en Tillsammansodling på Brunflos Hembygdsgård!

Tillsammansodling= gemensam odling, gemensamt arbete och gemensam skörd. Fördelarna med en tillsammansodling är många; nya bekantskaper, delad arbetsbörda och delad kunskap.

I Brunflo har du möjlighet att odla i vacker miljö på Hembygdsgården. Odlingen sker i samarbete med Brunflo Hembygdsförening, som hjälper till med plöjning och vatten. Odlingsgruppen själva planerar och sköter odlingen. En odlingsgrupp består av flera personer som bildar en studiecirkel hos SV. Som odlare får du tillgång till ett stort kontaktnät och ett mervärde i form av rabatter på våra föreläsningar.

Att odla på en hembygdsgård kallar vi för Heimbygdsodla- kanske fokuserar ni lite extra på kulturarvssorter som berikar miljön. Under odlingens första år rekommenderas potatis som främsta gröda, det är en bra markbrytare. Men en Tillsammansodling kan ta flera vägar och ni som grupp bestämmer ihop!

Anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig under hösten. Då tar du ställning till din medverkan.
Vad innebär det för arbetsinsats?

Vi kallar till uppstartsträff i början av året. Gruppen kommer överens om odlingens inriktning och hur ofta ni ska ses.
SV har en utförligare planering med frågeställningar och tips som gruppen kan utgå från för de första träffarna.

Vi ses ca 10 gånger under maj-oktober, 1,5-4 timmar/träff.
Tätare träffar behövs när grödorna ska i jord och under skördeperiod.
Det är gruppen och grödorna som styr.

• Presentation och uppstartsträff
• Planeringsträffar (vår)
• Markberedning. Sätta potatis, sådd (maj/juni)
• Ogräsrensning (juli)
• Ogräsrensning och kupning (augusti)
• Skörd (september/oktober)

Fler träffar kan behövas, tex för att bereda marken, ytterligare en rensningsträff eller helt enkelt för att det är roligt att ses!
Det kan även ingå i gruppens överenskommelse att varje deltagare/hushåll förbinder sig att vara på
odlingen X antal timmar under sommaren, utöver de inplanerade träffarna, för rensning eller vattning.

Utöver själva arbetsinsatsen så delar odlingsgruppen på de kostnader som kan uppstå, tex för utsäde, plöjning eller andra inköp som görs.


Frågor? Kontakta Karin Edler: karin.edler@sv.se eller ring 063-66 04 707