Tillbaka

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län skriver under Deklaration för en stark demokrati!

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län skriver under Deklaration för en stark demokrati!

Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet. Genom att underteckna deklarationen åtar sig Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet.
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län intensifierar därmed sitt demokratistärkande arbete ytterligare. Det kommer att göras dels genom en tät dialog med våra grund- medlems- och samarbetsorganisationer och som mötesplats för lokala frågor. Vi ska skapa delaktighet och engagemang. Arbetet fortgår även internt, för och med de förtroendevalda och anställd personal.

- För oss är det en självklarhet att skriva under denna deklaration. Men demokratin kan inte tas för given. Den måste vi värna. Varje dag, säger Peter Jansson, ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län.

- Det är mycket glädjande att Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län skriver under Deklaration för en stark demokrati. Utbildning genom hela livet är grundläggande för ett fritt och ifrågasättande tänkande, liksom ett nyfiket förhållningssätt, säger Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år.

 

Mer information och kontakt:

https://vardemokrati.se/deklaration/

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län
Ordförande: Peter Jansson,
peter.jansson@sv.se,  0727-232 505, sv.se/jamtland

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati
Presskontakt: Thérèse Amnéus,
therese.amneus@regeringskansliet.se, 08-405 50 69