Tillbaka

Mitt Val

Vi står inför en stor demokratisk utmaning. 

Forskning har visat att valdeltagandet för personer med intellektuell funktionsnedsättning är lågt. Detta beror på att människor med intellektuell funktionsnedsättning inte ges tillräckligt med förutsättningar att ta del av vårt demokratiska samhälle så som strukturerna är formade idag.  

Vill du vara med och engagera dig?
Läs mer här!