Integration och mångfald

På SV ger vi varje människa möjligheter att växa. SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration. Vi försöker att ta vara på den mångfald som finns i vårt område och skapar många kontakter och projekt tillsammans med flera av länets kommuner. SV:s värdegrund – ”alla människors lika värde och rättigheter” ska genomsyra verksamheten för nyanlända och asylsökande. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Onlinecirklar

Vi är glada att numera kunna erbjuda studiecirklar online. Vi träffas och samtalar som i en vanlig cirkel men gör det i stället via bland annat Zoom. 


Under 2024 erbjuder vi bland annat följande cirklar: 

 • Svenska för nybörjare 
 • Föräldragrupper om den svenska skolan. 
 • Samhällsorientering 
 • Stresshantering 

Kontakta oss om du har vidare frågor eller vill anmäla dig eller någon du känner. 

Samhällsorientering

Samhällsorientering för nyanlända 

På uppdrag av några kommuner arbetar SV i Jönköpings län med kurser i samhällsorientering (SO), och vi utbildar regelbundet cirkelledare inom ämnet.


Samhällsorientering för asylsökande 

I projektform bedriver vi undervisning i samhällsorientering (SO) för asylsökande i olika kommuner i länet efter önskemål. Just nu finns samhällsorientering, digitalt via Zoom.


Material 

I SO-kurserna utgår vi från ett material som heter "Att leva i Sverige" och innehåller 100 timmars samhällsorientering inom de ämnen, som staten har bestämt att varje nyanländ i Sverige ska läsa. 

Important information for people from Ukraine

På en Youtube kanal samlar vi viktig information till personer från Ukraina om Sverige, samhället och svenskarna! 


On a YouTube channel, we collect important information for people from Ukraine about Sweden, society and the Swedes!

Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Vi möter människor som berättar om sjukvården, familjelivet, utbildningsväsendet, rättspraxis, normer, arbetsliv och språk. Filmerna kan användas vid språkcaféer, i samband med samhällsintroduktion eller drivas som studiecirkel. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska. Filmerna har finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götaland med stöd av statsbidrag. 

Tidigare projekt och integrationsverksamhet

 • Mitt barn i den svenska skolan 
 • Framtiden
 • En skola för framtiden
 • Projekt fadderfamilj
 • Mötesplats Habo
 • Trappsteget
 • Stresshantering för asylsökande
 • Hälsoguide