Integration och mångfald

På SV ger vi varje människa möjligheter att växa.

SV använder folkbildning och kultur för att skapa integration. Vi försöker att ta vara på den mångfald som finns i vårt område och skapar många kontakter och projekt tillsammans med flera av länets kommuner.

SV:s värdegrund – ”alla människors lika värde och rättigheter” ska genomsyra verksamheten för nyanlända och asylsökande.

Vi som jobbar med integration och mångfald i Jönköpings län är:


Theresa Eriksson: 0704-31 39 30, theresa.eriksson@sv.se 
Anette Bergkvist: 0704-31 39 31, anette.bergkvist@sv.se