Satsningar för kvinnor

På senare år har studieförbunden tagit ett allt större samhällsansvar genom särskilda insatser för nyanlända och asylsökande. Det gäller bland annat studiecirklar och projekt som ska stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna. 

Hos oss kan du som:
- är nyanlända och föräldraledig fortsätta att träna din svenska
- blivit permitterad, varslad eller arbetslös stärka dina kunskaper för att komma tillbaka på arbetsmarknaden. Läs mer här.

Kontakta oss för mer information: Theresa Eriksson, 0704-31 39 30, theresa.eriksson@sv.se