Svenska

Svenska för nyanlända och asylsökande

Vi erbjuder svenskaundervisning för vuxna som har uppehållstillstånd eller söker asyl  i Sverige. Kurserna tar upp grunderna i det svenska språket. Under 2021 erbjuder vi kurser online, med ledare som pratar bland annat persiska, arabiska och svenska. Lär mer här.  

Kontaktpersoner: 

Theresa Eriksson: 0704-31 39 30, theresa.eriksson@sv.se 
Anette Bergkvist: 0704-31 39 31, anette.bergkvist@sv.se