Mat & dryck

Välkommen till en samtalsgrupp för dig som har barn med misstänkt eller bekräftad NPF-diagnos.
Vi träffas fem gånger under hösten. Vi kommer att beröra ämnen som vardagssituationer,
förhållningssätt till våra barn, strukturer och rutiner, skola och vård samt tips och tricks i
vardagen.

Utifrån era behov och önskemål bjuder vi in gäster för att diskutera vilken hjälp och stöd man kan få. Gruppen är kostnadsfri att delta i och naturligtvis fikar vi tillsammans.


LEDARE
Mia Lindomborg och Linda Äng från Attention Jönköping.


BRA ATT VETA
• Vi skickar kallelse inför kursstarten via e-post


FRÅGOR?
Kontakta Madeleine Svärd, Verksamhetsutvecklare, 0704-31 39 36, madeleine.svard@sv.se