Lättläst version saknas

Samarbetspartners


Grundorganisationer

Centerpartiet                               
Folkpartiet                                  
LRF Lantbrukarnas riksförbund        

Förbundet Vi Unga                                     

Svenska Pensionärsförbundet                                      

Miljöpartiet 

Musik- och Dansföreningar
Gåsasteget
BootHill Linedancers  
Evil Gang Linedancers                                    
Lomma Musiksällskap
LTH-kören   
Lundagillet
Lunds Studenterns Folkdanslag (LSF)
Manskören Staffan
Romele Blåsorkester
Skånes Högreståndsdansare
Sånggruppen Humlorna
Flash & Style, Vi Unga

Kulturföreningar
Apostrof Kulturklubb
Bokstödet
Brottsofferjouren
Dalbybygdens Släkt- och folklivsförening
Föreningen Norden
Harjagershärads fornminnes- och hembygdsförening
Karusel
Kinesiska barn- och föräldraföreningen
Kulturen i Lund
Lunds Husmodersförening
Silversmedjan
Svenska Hemslöjdföreningarnas riksförbund
Söderskogens IF
Thulehems intresseförening
Veberöds brukshndsklubb
Vårdat och ovårdat
Vävkällan
Skånes Jakthorn
Sandbybygdens hembygdsförening


Föreningar - Funktionsnedsättning
Autism- och asbergerföreningen i Skåne
DHB
FUB i Lund
Lundabygdens Celiakiförening
Parkinson Skåne

Organisationer
Lunds kommun
Lunds Träffpunkter
Anhörigcenter i Lund

Företag
Blomsterfén
Lundabryggeriet