E-lista eller digital närvarolista

Förutom närvarolista i pappersformat finns även alternativet digital lista (kallad E-lista). Med hjälp av den kan du föra närvaro via din dator, surfplatta eller mobil.

Meddela din kontaktperson på SV om du föredrar E-lista.

När du fått tillgång till E-listan hittar du den på http://narvaro.sv.se