Beteendevetenskap, Samhälle

En föreläsning om sorg och hoppfullhet och om hur
du som medmänniska kan agera vid en plötslig kris.


Föreläsning
Barnläkaren Lina Schollins tillvaro rämnade när hennes
barn dog oförklarligt.
I sin bok ”Klättra så högt du vill för du är ju
ändå redan död” berättar Lina om känslorna kring dödsfallet och
om hur det är att sedan fortsätta leva.

Den här föreläsningen handlar om en sorg som aldrig går över
men som ändrar skepnad, om redskap att ta hand om sorgen
och även om vägledning till omgivningen när någon drabbas av en plötslig kris.

Plats
S:t Mikaels kyrka, Hjärstavägen 33.


Bra att veta
Föreläsningen teckenspråkstolkas.
Fika finns att köpa i pausen.
Arrangemanget sker i samarbete med föreningen Under vingen, SV Örebro län, Svenska kyrkan och Sensus