2024-05-23

Vi behöver din hjälp!

Skriv under den digitala namninsamlingen och stå upp för den fria folkbildningen tillsammans med oss!

Regeringen skär ned statsanslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor. Det motsvarar en tredjedel av de statliga anslagen. Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.


Studieförbunden samlar Sverige. Vi finns i hela landet, i alla kommuner. Vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället.


De sänkta anslaget kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.


Nedskärningarna motsvarar 86 689 besök i kulturprogram i Örebro län.


Skriv under den digitala namninsamlingen!

Tillsammans står vi upp för Sveriges kultur- och föreningsliv. Skriv under Studieförbundens gemensamma namninsamling, målet är att den 11 juni överlämna 20 000 namnunderskrifter till Mats Perssons statssekreterare på Utbildningsdepartementet.


Du hittar namninsamlingen på: www.mittskifte.org/petitions/studieforbunden-samlar-sverige-stoppa-nedskarningarna


Vill du veta mer?

Fredrik Wallin

Avdelningschef, SV Örebro län

fredrik.wallin@sv.se

076-100 05 12


Cecilia Lönn Elgstrand

Länsbildningskonsulent, Örebro läns bildningsförbund

cecilia.lonn.elgstrand@olbf.nu

070-795 88 86