MUCF bidragsstämpel.png

 

 

 

 

 

AVSLUTAT PROJEKT
Du kan ta del av resultatet på sv.se/hejdemokrati.Vi utvecklar ett nytt studiematerial om demokrati. Är du utrikesfödd och vill veta mer om demokrati? Vi vill gärna ta del av dina tankar och erfarenheter om hur det är att komma ny till Sverige. Vi måste prata om demokrati på ett nytt sätt, det räcker inte att prata om folkstyre och lika rättigheter. Vi behöver prata om hur demokratiska värderingar och strukturer påverkar vår vardag, relationer och arbetsliv. 

MED STÖD AV MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF).

Var med och påverka redan nu

BERÄTTA, VAD VILL DU VETA?
Vi vill veta vad du tycker och tänker om demokrati. Vilka erfarenheter har du från att komma ny till Sverige? I vilka situationer hade du behövt veta mer om hur Sverige är uppbyggt och hur samhället fungerar?

VI VILL TRÄFFA DIG!
Vi kommer att finnas på olika platser för att träffa dig. Håll utkik efter en inbjudan eller hör av dig till projektledaren om du vill veta mer! Kontaktuppgifter finns längre ner.

VAD HADE DU VELAT VETA NÄR DU KOM TILL SVERIGE?

Lär dig mer om demokrati

STUDIECIRKELN: HEJ DEMOKRATI!
Under projektet samlar vi in perspektiv och frågeställningar från dig som är utrikesfödd. Resultatet kommer att bli en ny studiecirkel och ett nytt studiematerial där vi pratar om demokrati genom att använda exempel från vardagen. 

Demokratiska värderingar ligger som en osynlig grund i samhället, och det måste vi prata om. Vi behöver vara öppna för att varje individ bär på olika perspektiv beroende på varifrån man kommer. Genom att vrida och vända på tankar och känslor om demokrati i ett tryggt forum vill vi bidra till ökad förståelse och ny kunskap.

I studiecirkeln "Hej demokrati!" lär vi oss mer om demokrati genom att utgå från deltagarnas frågeställningar och upplevelser från vardagen. Vi kommer att prata om 
hur demokratiska värderingar och strukturer påverkar vår vardag, relationer och arbetsliv.

HEJ DEMOKRATI!

Demokratiprat och mat

VI BJUDER IN TILL MIDDAG
Studiecirkeln "Hej demokrati!" avslutas med en middag där du som deltagare bjuder in olika gäster för att prata om frågor som väckt stort engagemang. Syftet med middagen är att skapa en avslappnad atmosfär för att sänka trösklarna till att prata om demokrati. 

VI ÄTER OCH PRATAR OM DEMOKRATI

Om projektet

Med en förståelse för att omställningen till ett liv i ett nytt land kan vara svår vill vi skapa förutsättningar till integration och delaktighet i samhället.

PROJEKTET SYFTAR TILL att öka kunskapen om demokrati hos utrikesfödda personer och att skapa förutsättningar för individen att delta i demokratiska beslutsprocesser. 

I VÅR VERKSAMHET (SV) möter vi utrikesfödda personer som bor i Sverige, men som saknar kunskap om vad det innebär att leva i en demokrati. Och vi möter även en uppgivenhet av att inte bli lyssnad till.

VÅRT MÅL, ett nytt studiematerial som tar hänsyn till att den som inte har bott i Sverige tidigare troligtvis har låg kännedom om hur vårt samhälle är uppbyggt och inte känner till alla de grundläggande demokratiska värderingar som genomsyrar landets struktur, förväntningar och människors beteende. 

SV Örebro län

Shahla Ojagh är projektledare och cirkelledare för projektet i Örebro län. Hör av dig till henne om du vill vara med i projektet, eller om du vill veta vad som är på gång i Örebro län.

SHAHLA OJAGH
SV Örebro län
shahla.ojagh@sv.se
070-855 61 85

SV Väst

Faraah Mohamud är projektledare och cirkelledare för projektet i SV Väst. Hör av dig till honom om du vill vara med i projektet, eller om du vill veta vad som är på gång.

FARAAH MOHAMUD
SV Väst
faraah.mohamud@sv.se
073-504 13 58

Fakta om projektet

PROJEKTÄGARE 
SV Örebro län

PROJEKTNAMN
HEJ DEMOKRATI! Mitt val och demokratiprat över mat.

SAMVERKANSPARTNERS 
SV Väst och SVs förbundskansli

FINANSIÄR
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

PROJEKTPERIOD
1 augusti 2022 – 31 juli 2023

KONTAKT
Övergripande frågor om projektet hänvisas till Linda Nors, projektkoordinator. I övrigt är du välkommen att kontakta respektive projektledare för att höra mer. 

Linda Nors
Projektkoordinator
linda.nors@sv.se
070-278 75 47

Relaterade artiklar

 • "Demokratiprat över mat" ger nya insikter och...

  Vi har mött Socialtjänsten, föreningslivet, Örebro Rättighetscenter och Migrationsverket för att prata om demokrati.

  Läs mer
 • Hej demokrati! Ett studiematerial om hur det...

  Vi har tagit fram ett nytt studiematerial om demokrati, ett material med vardagsnära samtal och övningar om demokrati.

  Läs mer
 • Hur hänger demokrati ihop med händelser i...

  I projektet möter vi utrikesfödda som vill veta mer om demokrati. Här på plats för en cirkelträff i Hallsberg, Örebro län.

  Läs mer
 • Hej demokrati! – Ett projekt för ökad kunskap...

  SV ÖREBRO LÄN OCH SV VÄST: Ett projekt som syftar till att öka utrikesföddas kunskap om demokrati. Med stöd av MUCF.

  Läs mer