Tillbaka

Kartlägg segregationen och agera!

Logotyp för Delegationen mot segregationDelegationen mot segregation (Delmos) har under 2018 utlyst 53 miljoner kronor som kan sökas av kommuner, ideella föreningar och stiftelser. Av 300 intresseanmälningar var det 68 kommuner och 141 ideella föreningar och stiftelser som sökte. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län fick sin ansökan beviljad och arbetar nu med att kartlägga behovet av lokala åtgärder för att motverka segregation.

Medlen som tilldelas civilsamhället ska lägga grunden till långsiktiga åtgärder som syftar till att minska och motverka segregation på lokal nivå. Arbetet ska även syfta till att förbättra situationen för boende i socioekonomiskt utsatta områden.

– Det finns ett stort behov av att arbeta lokalt med de här frågorna för att minska klyftorna i vårt samhälle. Det känns därför väldigt bra att vi kommer att arbeta i tre av länets kommuner. På SV arbetar vi ständigt med insatser som syftar att öka människors egenmakt. Vi ser den här förstudien som startskottet på en verksamhet som kan göra skillnad för människor på lång sikt, säger Linda Nors, projektkoordinator SV Örebro län.

Samarbete mellan tre kommuner

Askersund, Hallsberg och Laxå kommun har gått in som samarbetspartners i projektet och kartläggningen görs tillsammans med den kommunöverskridande gruppen som arbetar med Delegationen för unga och nyanlända till arbete.


Projektperiod
2018

Finansiär
Delegationen mot segregation (DELMOS)


Bild på Linda Nors, projektkoordinator SV Örebro län
Linda Nors

Projektkoordinator, SV Örebro län
linda.nors@sv.se
070-278 75 47