Tillbaka

MATCHNING MOT JOBB

Logotyp Tillväxtverket

Projektet ”Matchning mot jobb” har rustat individer som står långt från arbetsmarknaden genom utbildningsinsatser samt förmedling av praktikplatser och anställning inom den privata sektorn i Örebro län. Vi har utarbetat en matchningsmodell i fem steg, som bygger på att vi kartlägger arbetsgivarens behov och den arbetssökandes kompetenser, erbjuder utbildningsinsatser och utgör ett stöd till arbetsgivare och arbetssökande under praktik och anställning. 

SV Örebro läns arbetssätt bygger på personliga relationer, nära samarbeten, flexibilitet och uthållighet, vilket visat sig fungera bra för att r
usta personer som står långt från arbetsmarknaden.  

Projektet finansierades av Tillväxtverket och SV Örebro län, och pågick från oktober 2018 till september 2020. 

I projektet har vi samverkat med Arbetsförmedlingen i Örebro län samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).  

”Med den flexibilitet, det starka engagemanget för individens utveckling, och den snabbfothet att mobilisera initiativ för att lösa problem utgör SV Örebro län inte bara en aktör som kan koppla samman och mobilisera processer inom den privata och offentliga sektorn, utan också mobilisera processer och aktörer inom den ideella sektorn" (Utdrag ur forskningsrapporten om projektet)

VI KAN ERBJUDA

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län erbjuder skräddarsydda utbildningar som rustar individen för fortsatta studier och arbete och vänder sig till dig som arbetssökande.

LÄS MER

METODFILM

I projektets metodfilm presenterar vi den femstegsmodell som vi har utvecklat under projekttiden. Du guidas genom varje steg och vi berättar mer om vårt arbetssätt. I filmen får du även ta del av berättelser från arbetsgivare och arbetstagare som fått stöd av projektet.

SE FILMEN

RÖSTER FRÅN DELTAGARE

I april 2019 började Amanda att arbeta på Bråtners gård i Åtorp. Där ansvarar hon för kalvarna, och hon är tacksam över att få arbeta med sin dröm. 

Direkt när vi kom hit fick jag en bra känsla. Här var det öppna armar och en välkomnande miljö. När vi satt i bilen på vägen hem minns jag hur vände mig mot Anna och frågade ”Har jag en anställning nu?”. Allt gick så snabbt och jag kunde knappt tro att det var sant, berättar Amanda. 

TA DEL AV REPORTAGET

FÖLJEFORSKNING

Under projekttiden har två följeforskare belyst frågan om hur ideell sektor kan utveckla och bredda rollen som välfärdsaktör vad gäller kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Forskarna har följt utvecklingen och genomförandet av metoden samt genomfört intervjuer med projektets medarbetare och samverkansparter, vilket resulterat i en forskningsrapport.

LÄS RAPPORTEN (PDF)

FEMSTEGSMODELLEN

Läs mer om vår matchningsmodell där vi kartlägger arbetsgivares behov, arbetssökandes kompetenser, erbjuder kompetensutveckling och därefter ordnar matchningsmöten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Stöd och uppföljning är viktiga delar som följer allt arbete i projektet. 

LÄS MER