Tillbaka

Matchning mot jobb – Ideell sektor förmedlar jobb inom de gröna näringarna

Logotyp Tillväxtverket


Behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna är stort och många arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Samtidigt växer Sveriges befolkning och vårt land har berikats med individer som har stora kunskaper inom olika yrkesgrupper som behöver arbetskraft.

I projektet Matchning mot jobb – Ideell sektor förmedlar jobb inom de gröna näringarna, med finansiering av Tillväxtverket, kartlägger vi behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna i Örebro län och matchar det med kompetens och intresse hos länets nyanlända. En matchning kan leda till praktik och/eller jobb.
Flödespilar som visar de fem stegen i vår matchningsmodell

Längre ner finns kontaktinformation,
metodskrift, pressmeddelanden och mycket mer.

Projektets övergripande mål
Projektets övergripande målsättning är att bidra till ökad arbetskraftsförsörjning inom de gröna näringarna i Örebro län, samt att säkra arbetskraftsförsörjningen inför framtiden genom att använda vår matchningsmodell för att inspirera och utbilda andra aktörer inom ideell sektor. Syftet är att skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad där gemensam branschkunskap förenar arbetsgivare och arbetstagare. 
> Här kan du läsa mer om projektets målgrupper och mätbara mål.

Följeforskning
En forskare följer matchningsprocessen och utvecklingen av projektets metoder.

Projektperiod
1 oktober 2018 – 30 september 2020

Finansiär
Tillväxtverket och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län


Mellan april och december 2017 bedrev SV Örebro län projektet Matchning mot jobb – en satsning inom de gröna näringarna i Örebro län, finansierat av Tillväxtverket. Nu har vi beviljats ny finansiering från Tillväxtverket för att mellan 1 oktober 2018 och 30 september 2020 vidareutveckla projektets metoder.