Tillbaka

Samarbetsorganisationer

I projektet har vi ett sedan tidigare etablerat samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Örebro, och länets Arbetsförmedling.

Lantbrukarnas Riksförbund Örebro
LRF är en företagarorganisation för företag inom de gröna näringarna. LRF Örebro län har 4 194 medlemmar varav 3 565 är företagsmedlemmar. I projektet är LRF en viktig samarbetspartner för att nå ut till arbetsgivare inom det gröna näringslivet. Vi kommer också att samarbeta i projektets spridningsaktiviteter för att på bästa sätt nå  både arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsförmedlingen Örebro län
Länets Arbetsförmedling är en av våra ingångar till arbetsgivare och arbetstagare. Redan under förra projektperioden 2017 hade vi ett gott samarbete. Arbetsförmedlingen är ett bra stöd i frågor kring olika regelverk. Arbetsförmedlingen har utsett kontaktpersoner på olika platser i länet som blir projektets ingång och stöd i matchningen med frågor kring överenskommelser och regelverk.