Tillbaka

HUR IDEELL SEKTOR KAN FÖRMEDLA JOBB

Under projekttiden har två följeforskare belyst frågan kring hur ideell sektor kan utveckla och bredda rollen som välfärdsaktör vad gäller kompetens- och arbetskraftsförsörjning. Forskarna har följt utvecklingen och genomförandet av metoden samt genomfört intervjuer med projektets medarbetare och samverkansparter, vilket resulterat i en forskningsrapport.

Forskningsrapport (PDF)

”Med den flexibilitet, det starka engagemanget för individens utveckling, och den snabbfothet att mobilisera initiativ för att lösa problem utgör SV Örebro län inte bara en aktör som kan koppla samman och mobilisera processer inom den privata och offentliga sektorn, utan också mobilisera processer och aktörer inom den ideella sektorn. SV Örebro läns rollskapande som arbetsförmedlare förstår vi som ett exempel på hur ideell sektor agerar som en mer informell arbetsförmedling som bygger på relationer med deltagare och med arbetsgivare.”