Tillbaka

Mätbara mål

Projektets målgrupper
Projektets primära målgrupper är nyanlända* i Örebro län samt företagare inom länets gröna näringar. Projektet riktar sig till företagare inom de gröna näringarna som driver företag inom skog, jord, trädgård, grönyteskötsel, häst och förädling.

*Nyanländ innebär att en person är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. En person är nyanländ under tiden som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Projektets mätbara mål

 • Kontakta minst 400 företagare inom gröna näringen för att inventera behovet av arbetskraft.
 • Matcha minst 100 nyanlända med företagare inom gröna näringen som leder till utbildning/praktik/anställning.
 • Inventera och erbjuda kompetensutvecklande insatser för minst 50 arbetssökande för att tillgodose arbetsgivarens behov.
 • Utveckla en mentorskapsmodell som ger arbetsgivarna stöd i sin roll som arbetsgivare.
 • Anordna minst 5 mötesplatser mellan nyanlända samt företagare inom gröna näringen för erfarenhetsutbyte som t ex. kan leda till ökad tillväxt i företaget.
 • Inventera minst 3 ambassadörer; t ex. nyanlända med anställning inom branschen och nyanlända med eget företag inom de gröna näringarna för att inspirera fler nyanlända att ta steget till anställning och eget företag.
 • Skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad genom bland annat utbildningar i svenska, specifik branschkunskap och kulturella koder.
 • Verka för en jämn könsfördelning i matchningsarbetet genom ett selektivt urval av företagare inom de gröna näringarna.
 • Genomföra specifika insatser som motiverar kvinnor att närma sig arbetsmarknaden, t ex. studiebesök hos kvinnliga företagare inom de gröna näringarna och utbildningar inom t ex. trädgård och handel.
 • Sprida arbetsmodellen till minst tre andra ideella aktörer för att förse arbetsgivare inom gröna näringen med arbetskraft på fler platser i Sverige.
 • Få större kunskap om hur ideell sektor kan bidra med enkla metoder för matchning, kompetens- och arbetskraftsförsörjning genom följeforskning.