Tillbaka

Heldag med studiebesök

I projektet har det startats en studiecirkel som riktar sig till kvinnor. Under förra projektperioden var det i större utsträckning män som deltog i projektet och därmed ska vi denna period genomföra specifika insatser som motiverar kvinnor att närma sig arbetsmarknaden. I den satsningen ingår exempelvis aktiviteter som att göra studiebesök. Gruppen har träffats vid åtta tillfällen under hösten. Den sista september samlades gruppen tillsammans med cirkelledaren Naval Nima Ghata samt projektets delprojektledare och praktikhandledare för en heldag med olika aktiviteter.

Dagen inleddes med ett besök på SV:s kontor i Hallsberg där deltagarna fick träffa personalen och visades runt i lokalen. De fick information om SV Örebro län och om folkbildningen i stort. Det blev ett intressant samtal och efteråt var många i gruppen intresserade av att gå vår cirkelledarutbildning för att själva kunna starta cirklar inom olika områden.

Dagen fortsatte sedan i Örebro med besök i Stadsträdgården där gruppen botaniserade kring växthusen och den fina parken i höstsolen. Därefter besökte gruppen SV:s kontor i Örebro och deltog på en föreläsning med Helena Sundberg från Region Örebro län om hälsa, och föreläsningen efterföljdes av många bra samtal i gruppen.

-     Vi tackar gruppen för en härlig dag där vi fick visa upp vår verksamhet, inspirera varandra och ta del av många spännande samtal, berättar Anna Eriksson, delprojektledare/praktikhandledare i projektet. 

Under hösten har träffarna i studiecirkeln bland annat handlat om frågor kopplat till arbetslivet, och då utifrån den enskilde individens behov och intressen. Detta koncept kommer att genomföras på fler platser i länet framöver.