Tillbaka

Projektet Matchning mot jobb får 5,3 miljoner i ny finansiering från Tillväxtverket

Logotyp Tillväxtverket

Pressmeddelande

 


Mellan april och december 2017 bedrev Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län projektet Matchning mot jobb – en satsning inom de gröna näringarna i Örebro län, finansierat av Tillväxtverket. Nu har SV Örebro län beviljats ny finansiering från Tillväxtverket för att mellan 1 oktober 2018 och 30 september 2020 vidareutveckla projektets metoder.

Under 2017 utvecklade projektet en enkel och framgångsrik matchningsmodell där behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna i Örebro län matchades med nyanländas kompetenser och erfarenheter. Under projektets korta tid kontaktades 150 arbetsgivare och 15 personer fick praktik, varav 8 övergick i anställning.

Matchning mot jobb
– Ideell sektor förmedlar jobb inom de gröna näringarna

Med utgångspunkt i erfarenheter och lärdomar från projekttiden 2017 är projektets övergripande målsättning att bidra till ökad arbetskraftsförsörjning inom de gröna näringarna i Örebro län, samt att säkra arbetskraftsförsörjningen inför framtiden genom att använda matchningsmodellen för att inspirera och utbilda andra aktörer inom ideell sektor.

Nyanländas branschkunskap matchas med behovet av arbetskraft

Projektet vänder sig till nyanlända i Örebro län och företagare inom länets gröna näringar. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar för en inkluderande arbetsmarknad där gemensam branschkunskap förenar arbetsgivare och arbetstagare.

Foto på Björn Brunnberg, projektledare Matchning mot jobb– Vi har som mål att kontakta minst 400 företagare inom de gröna näringarna i Örebro län för att inventera deras behov av arbetskraft. Vi ska även kartlägga branschkunskapen hos nyanlända och matcha minst 100 personer med praktik och/eller arbete. I arbetet kommer våra redan etablerade samarbetspartners Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Örebro och länets Arbetsförmedling att vara av stor betydelse. Vi har ett väl fungerande och givande samarbete som jag ser fram emot att vidareutveckla under projektets gång, säger Björn Brunnberg, projektledare Matchning mot jobb.

Björn Brunnberg
Projektledare, Matchning mot jobb
bjorn.brunnberg@sv.se
070-855 39 12


Foto: pixabay.com