Tillbaka

Vi presenterar projektets mentorer och ambassadörer!

Reportage

SV Örebro län bedrev, som vi tidigare berättat, Matchning mot jobb redan under 2017. Nu är projektet igång igen med ny finansiering från Tillväxtverket, vilka även finansierade projektet 2017. Idag presenterar vi arbetsgivare och arbetstagare från förra projektperioden som nu är mentorer och ambassadörer i projektet.

Projektet har varit igång sedan oktober och vi har besökt arbetsgivare och arbetstagare som matchades under förra projektperioden – och som fortfarande arbetar tillsammans. Än så länge har vi tillfrågat tre arbetsgivare och tre arbetstagare om de vill vara mentorer respektive ambassadörer, vilket de ville.

–Det är otroligt glädjande att se att projektet lever vidare och att insatserna från förra perioden skapar förutsättningar i projektet idag, säger Björn Brunnberg, projektledare.

Arbetsgivarna – mentorerna
Mentorerna finns tillgängliga för att svara på frågor från potentiella arbetsgivare som funderar på att matchas i projektet, eller som behöver råd och stöd längs vägen.

Arbets-/praktiktagarna – ambassadörerna
Ambassadörerna fyller samma funktion som mentorerna, men gentemot nya praktikanter och arbetstagare.

Ett nätverk för utbyte av erfarenheter, tips och råd
Den gemensamma tanken att skapa nätverk för utbyte av erfarenheter, tips och råd. För en arbetsgivare som funderar på att delta i matchningen finns säkert många frågor om hur det har funkat tidigare. De kanske funderar över hur samarbetet har fungerat med Arbetsförmedlingen, hur man hanterat eventuella språkbrister och vilket stöd man kan vänta sig från SV. Det här är frågor som kanske bäst besvaras av någon med tidigare erfarenhet. Det samma gäller för nya praktikanter och arbetstagare som kanske funderar över liknande frågor, fast från det andra perspektivet - arbetstagarsidan.

– Vi vill skapa förutsättningar för dialog och informationsutbyte, allt för att vi ska kunna göra så bra matchningar som möjligt som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare, avslutar Brunnberg, projektledare.

Projektets mentorer och ambassadörer
Akram och Håkan, Öhnagård

Nötköttsproduktion och skogsbruk, Öhnagård
Akram (ambassadör) och Håkan (mentor)

Gudrun och Mohammed, Bengtstorp/Närkesberg
Lammproduktion, Närkesberg

Gudrun (mentor) och Mohammed (ambassadör)

Cees & Nyke och Abd
Tomatodling, Karintorps
Cees och Nynke (mentorer) och Abd (ambassadör)

mentor-gosta.png

Skogsbruk, Hällebo
Gösta (mentor) och Yanal (deltagare)

Kontakten till mentorerna och ambassadörerna förmedlas via projektets praktikhandledare.


Björn Brunnberg, projektledare Matchning mot jobb

Björn Brunnberg

Projektledare
bjorn.brunnberg@sv.se
070-855 39 12

Logga Tillväxtverket