Tillbaka

Röster från deltagare

Två av deltagarna i projektet är Amanda och Yanal, som med hjälp av projektet fått anställning i Örebro län. Amanda arbetar inom lantbruk och ansvarar för kalvarna på Bråtners Gård. Yanal verkar inom skogsnäringen där han främst arbetar med skogsröjning hos Gösta på FÖRETAG XX.