Tillbaka

Mitt Val

Mitt Val vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och syftar till att öka intresset kring demokrati, politik och om hur valet går till. Projektet finansieras av Örebro kommun, via Örebro läns bildningsförbund.

Öka intresset för frågor kring demokrati
Mitt Val är en del i SV Örebro läns arbete för att stärka individens rättigheter. Valet 2018 kommer allt närmare och vi vill öka intresset för, och kunskapen kring valet. Vi vill att fler personer ska ta del i det politiska samtalet och använda sin rösträtt.

Öka kunskapen hos politiker och tjänstemän
Genom Mitt Val vill SV Örebro län bidra till att politiker och tjänstemän, till exempel boendepersonal, daglig verksamhet och kontaktpersoner får ökad kunskap om målgruppen och vad som krävs för att alla ska kunna använda sin demokratiska rätt – rätten att rösta. 

I Mitt Val arbetar vi med:

  • uppsökande verksamhet
  • studiecirklar
  • informationsspridning.

I studiecirklarna används SV:s processmetod Mitt Val som togs fram inför valet 2014 (uppdaterad 2017) i samverkan med FUB, Centrum för Lättläst, allavaljare.se, 8 sidor och SV.


Projektet pågår mars–september 2018

Kontakt

Maria Östby

Maria Östby
Projektledare
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39