Tillbaka

SV Kulturcollege

Projektbild, SVKC
SV Kulturcollege är ett projekt finansierat av Arvsfonden och SV Örebro län. Projektet pågick från 2013-2016. 

Syftet med projektet var att erbjuda en alternativ väg för personer med intellektuell funktionsnedsättning att närma sig ett arbete eller söka sig vidare till högre utbildning. I projektet tog vi fram en ny utbildningsform som matchar arbetslivets behov och som synliggör individernas funktionsförutsättningar.

Varför SV Kulturcollege?
Vi vill ge personer med intellektuell funktionsnedsättning deras lagstadgade rätt till eftergymnasial utbildning.

Vi vill skapa nya vägar för individen att lämna bidragsberoende och istället finna arbete.

Enligt artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt till utbildning!

KONTAKT
Maria Östby
maria.ostby@sv.se

Anna-Lena Thornberg
anna-lena.thornberg@sv.se

Illustration och film: Hectornado