Tillbaka

SV Kulturcollege (slutfört)

Projektbild, SVKC
SV Kulturcollege är ett 10-miljonersprojekt finansierat av Arvsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet pågår från 2013-2016 och huvudman för projektet är Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län. Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Syftet med projektet är att erbjuda en alternativ väg för personer med intellektuell funktionsnedsättning att närma sig ett arbete eller söka sig vidare till högre utbildning. Målet med projektet är att ta fram en ny utbildningsform som matchar arbetslivets behov och att synliggöra individernas funktionsförutsättningar.

Varför SV Kulturcollege?
Vi vill ge personer med intellektuell funktionsnedsättning deras lagstadgade rätt till eftergymnasial utbildning.

Vi vill skapa nya vägar för individen att lämna bidragsberoende och istället finna arbete.
Enligt artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt till utbildning!

Projektledare
Maria Östby
maria.ostby@sv.se
072-220 72 39

Anna-Lena Thornberg
anna-lena.thornberg@sv.se
070-626 70 95

Illustration och film: Hectornado