Tillbaka

Utveckling från dag ett

Projektbild, med Shahla och loggan

Utveckling från dag ett är ett projekt vars syfte och mål är att förkorta etableringstiden genom insatser på individ- och samhällsnivå. Projektet pågår under 2,5 år och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Spridningskonferens två - 30 maj
För dig som arbetar med asyl-, migration- och integrationsfrågor bjuder vi nu in till projektets andra spridningskonferens. Konferensen äger rum den 30 maj i Örebro. Under dagen berättar vi bland annat om vårt arbete inom projektet och följeforskningen, samt om vårt unika samarbete med SFI Allévux.

Anmäl dig nu (Vi behöver ditt svar senast 14 maj)

Projektmål:
– Ge asylsökande kunskap i det svenska språket, om det svenska samhället och om svensk arbetsmarknad. Genom att öka individens kunskaper skapas förutsättningar som kan bidra till en förkortad etableringstid efter uppehållstillstånd.

– Utveckla en samordningsmodell som bygger på en helhetssyn av asylprocessen, på individ- och samhällsnivå. Genom att skapa samsyn kring asylprocessen på individnivå och samordna samhällets resurser kan etableringstiden förkortas.

Samordningsmodellen kommer att utvecklas tillsammans med en följeforskare från Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Modellen kommer att testas och utvärderas i en pilotkommun i Örebro län.

Informationsmaterial
Informationsfolder, Utveckling från dag ett, pdf
Hallå där, våra deltagare berättar, pdf

Foto: Magnus Westerborn

Ta del av projektet

Följ oss i våra digitala kanaler