Tillbaka

Följeforskning

Följeforskningen har under projektets gång bedrivits av universitetslektor Claes Gunnarsson från Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Nedan kan du ta del av forskningsrapporten i sin helhet. 

Forskningsrapport (PDF)

Presentation (Prezi)