Tillbaka

Följeforskning

I projektet har en samordningsmodell för en förbättrad asylmottagning utvecklats och utvärderats. Laxå kommun har varit projektets pilotkommun och i samordningsmodellen ingår aktörer från kommun, myndigheter, näringsliv och ideell sektor för att tillsammans skapa förutsättningar för att asylsökande tas emot och ges bästa förutsättningar för integration och förebyggande etableringsinsatser under asylprocessen. 

Följeforskaren Claes Gunnarsson, universitetslektor från Handelshögskolan vid Örebro universitet, har studerat samordningsmodellen. Nedan kan du ta del av forskningsrapporten i sin helhet (PDF). 

Följeforskningsrapporten beskriver hur framväxten av samordningsmodellen kännetecknas av en entreprenöriell bricolage-praktik, vilket i grova drag innebär att involverade aktörer använder de resurser som finns hos var och en för att lösa problem. I gruppen skapas värden för asylsökande genom aktörernas samlade resurser, t ex. erbjöd kommunen barnpassning för att ge alla asylsökande samma förutsättningar att lära sig svenska.