Tillbaka

Lika–Olika, välkommen på rundabordssamtal

Logotype: Örebroveckan för mänskligarättigheter, Asyl-, Migrations- och integrationsfonden och Studieförbundet Vuxenskolan

kaffekoppar i olika färgerOnsdag den 15 november, under Örebroveckan för mänskliga rättigheter, bjuder Studieförbundet Vuxenskolan Örebro läns projekt Utveckling från dag ett in till runda bordssamtal kring temat Lika–Olika. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län.

Välkommen på rundabordssamtal
– hur vi kan öka förståelsen och respekten för varandra?

I vårt dagliga arbete får vi ta del av människors livsöden. Vi bjuds in i deras liv, vi får dela deras upplevelser och erfarenheter. Men vad händer när fler kulturer möts i samma stad? Vad är lika, vad är olika och hur möts vi?

Onsdag 15 november
Kl. 10–12 och 16–18

Föreningarnas hus
Slottsgatan 13 A, Örebro
Lokal: Ateljén

Kontakt
Jeanette Ohlsson, projektledare
jeanette.ohlsson@sv.se
070-856 31 19

Inbjudan, Lika–Olika, pdf


Det är gratis, du behöver inte anmäla dig – och vi bjuder på fika!
Välkommen!


Bakgrund – Utveckling från dag ett
Utveckling från dag ett syftar till att utveckla en modell som förkortar den asyl-sökandes väg från ansökan om uppehållstillstånd till etablering och egenförsörjning i Sverige. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrations-fonden, och SV Örebro län.