Tillbaka

LIKA–OLIKAOnsdag den 15 november, under "Örebroveckan för mänskliga rättigheter" bjuder Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns projekt "Utveckling från dag ett" in till rundabordssamtal kring temat Lika–Olika. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län.

 

– Hur kan vi öka förståelsen och respekten för varandra?

 

I vårt dagliga arbete får vi ta del av människors livsöden. Vi bjuds in i deras liv, vi får dela deras upplevelser och erfarenheter. Men vad händer när fler kulturer möts i samma stad? Vad är lika, vad är olika och hur möts vi?

 

Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län.