Tillbaka

Lika–Olika

Loggor: Örebroveckan för mänskliga rättigheter, Asyl-, migrations- och integrationsfonden och SV Örebro län
Onsdag den 15 november, under Örebroveckan för mänskliga rättigheter bjuder Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns projekt "Utveckling från dag ett" in till rundabordssamtal kring temat Lika–Olika. Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län.

 

I vårt dagliga arbete får vi ta del av människors livsöden. Vi bjuds in i deras liv, vi får dela deras upplevelser och erfarenheter. Men vad händer när fler kulturer möts i samma stad? Vad är lika, vad är olika och hur möts vi?

– Hur kan vi öka förståelsen och respekten för varandra?

Onsdag 15 november
Kl. 10–12 och 16–18
Arrangemanget är doftfritt, vänligen undvik parfym och starka dofter!

Föreningarnas hus
Slottsgatan 13 A, Örebro
Lokal: Ateljén


Kontakt
Jeanette Ohlsson
Projektledare, Utveckling från dag ett

jeanette.ohlsson@sv.se

070-856 31 19

Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och SV Örebro län.