Tillbaka

Välkommen på spridningskonferens för projektet Utveckling från dag ett

 Asyl-, migrations- och integrationsfonden, logotype

 

Välkommen på spridningskonferens för projektet Utveckling från dag ett. Syftet är att presentera projektet, finna nya samarbetsformer och skapa samsyn kring asylprocessen.

Projektet finansieras av Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län och Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Vi hoppas på ett givande erfarenhetsutbyte, nya idéer och samarbeten.

Datum: onsdag 13 september 2017
Tid: 9-12
Plats: Bergfästet, Röforsvägen 22, Laxå

Bakgrund - Utveckling från dag ett
Studieförbundet Vuxenskolans projekt Utveckling från dag ett syftar till att utveckla och testa en samordningsmodell som förkortar den asylsökandes väg från ansökan om uppehållstillstånd till etablering och egenförsörjning i Sverige.

Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och startade den 1 juli 2016. Projektet kommer att pågå under 2,5 år och bland annat ska 1200 asylsökande ges undervisning i svenska och samhällskunskap. Den asylsökandes studie- och yrkesbakgrund kartläggs samtidigt som samtidigt som projektet erbjuder arbetsmarknadskunskap.

Kontaktperson
Jeanette Ohlsson
Projektledare, Utveckling från dag ett
070 856 31 19
jeanette.ohlsson@sv.se