Tillbaka

Välkommen till frukostmöte

VI ÄNDRAR FORMEN PÅ NORMEN!

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro läns projekt ”Utveckling från dag ett” bjuder in till frukostmöte
6 december
07:45 - 09:00
Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23,

SV Örebro läns projekt Utveckling från dag ett har under sina 2,5 år utarbetat metoder för att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden. Under frukost- mötet får du ta del av våra resultat på både individ- och samhällsnivå.

Under frukosten berättar vi om projektets undervisningsmodell, där personer som kommer till Sverige, och har en utbildning på grundskolenivå, kan klara SFI:s nationella prövning på B-nivå efter endast 12 veckor.

Du får också ta del av följeforskarens rapport om hur lokala samverkansmodeller, med individen i fokus, kan utgöra ett framgångsrikt arbetssätt för individens etablering i Sverige och en kostnadseffektiv lösning på samhällsnivå.

”När olika samhällskulturer möts genom migration krävs det fyrkantiga förutsättningar med runda hörn

Vi bjuder på en god frukostbuffé!

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och nansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) samt SV Örebro län.

Anmälan - simplesignup.se/event/138797
Senast 29 november