Tillbaka

Välkommen till projektets slutkonferens

Vi ändrar formen på normen!

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro läns projekt Utveckling från dag ett” bjuder in till slutkonferens

22 november
HIVE Örebro, Nikolaigatan 10
09:00 - 17:00

SV Örebro länsprojekt Utveckling från dag ett har under sina 2,5 år utarbetat metoder för att förbättra asylmottagningen och förkorta etableringstiden. Under slutkonferensen får du ta del av våra resultat på både individ- och samhällsnivå.

Under slutkonferensen berättar vi om projektets undervisningsmodell, där personer som kommer till Sverige, och har en utbildning på grundskolenivå, kan klara SFI:s nationella prövning på B-nivå efter endast 12 veckor.

Du får också ta del av följeforskarens rapport om hur lokala samverkansmodeller, med individen i fokus, kan utgöra ett framgångsrikt arbetssätt för individens etablering i Sverige och en kostnadseffektiv lösning på samhällsnivå.

”När olika samhällskulturer möts genom migration krävs det fyrkantiga förutsättningar med runda hörn” 

Under dagen ingår lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) samt SV Örebro län.

Anmälan - simplesignup.se/event/138781

Senast 8 november

Vid frågor, vänligen kontakta
jeanette.ohlsson@sv.se