Trädgård, hus och hem

GAMMAL KUNSKAP I NYA HÄNDER
Inspirationsträffar om byggnadsvård hos hembygds-/kulturarvsföreningar


Många hembygds- och kulturarvsföreningar önskar fördjupade kunskaper om byggnadsvård. Därför vill vi nu genomföra en långsiktig satsning med byggnadsvård som tema från 2023, tillsammans med er föreningar. Hoppas att din förening vill delta!

2023-års satsning kallar vi Gammal kunskap i nya händer. Satsningen är långsiktig och innehåller olika delar och aktiviteter för er föreningar: Inspirationsträffar, studiecirklar och aktiviteter i föreningarna.


Vård- och underhållsplaner för hembygds- och kulturarvsföreningar 16 oktober kl 18.00-20.30
Digital träff med byggnadsantikvarier, föreningar och Länsstyrelsen om hur er förening kan jobba med en vård- och underhållsplan. Ni kommer få information och råd samt ställa frågor och prata om ämnet med varandra i grupper.

Medverkande under kvällen
● Om vård- och underhållsplaner: Ulf Larsson, bebyggelseantikvarie, Förvaltningen för kulturutveckling – Slöjd- och byggnadsvård
● Arbeta med en vård- och underhållsplan i kulturarvsföreningen: Peter Backenfall, ordförande, Herrljunga hembygdsförening
● Söka bidrag till vård- och underhållsplan från Länsstyrelsen: Anna Olsfelt, antikvarie, Länsstyrelsen.
● Medverkar gör även Ulla Karlström och Ulrika Lind, bebyggelseantikvarier, Bohusläns Museum resp. Förvaltningen för kulturutveckling – Slöjd och byggnadsvård, Marika Russberg, kulturarvskonsulent, Bohusläns hembygdsförbund/Bohusläns museum och Ebba Jacobsson, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan.

Anmälan senast 10 oktober till Inspirationsträff om byggnadsvård - SV Regionförbund Västra Götaland alt: vgregion@sv.se / 0522-65 33 33 ● Anmäl var och en som deltar även om ni är flera från samma uppkoppling.

Har du frågor, ta kontakt med Ebba Jacobsson, Studieförbundet Vuxenskolan ebba.jacobsson@sv.se


Samarrangemang av Hus med historia - ett nätverk med representanter från hembygdsförbunden i Västra Götaland, NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns museum, Västergötlands museum, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalands Regionen och länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, med stöd från VGR