2024-06-23

Nytt projekt vill stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF och som är nya i Sverige 

I mars startade Arvsfondsprojektet, TrUSt - ny i Sverige, som vill stärka föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF som är nya i landet. Det spelar ingen roll hur länge föräldern har varit i Sverige, utan projektet riktar sig till de som inte känner sig inkluderade på grund av språk eller kultur. 

Under de tre år som projektet pågår ska TrUSt - ny i Sverige tillsammans med föräldrar med egen erfarenhet ta fram informationsmaterial om psykisk ohälsa och NPF, utveckla ett föräldrastöd utifrån målgruppens behov och förutsättningar samt ta fram verktyg och arbetssätt till de som möter föräldrarna. TrUSt – ny i Sverige vill skapa tillit mellan familjerna och samhällets stöd.


Projektet drivs av Bräcke diakoni i samverkan med Föreningen Tidigt Föräldraskapsstöd, Rädda Barnen och Riksförbundet Attention. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan är med som samarbetspart.


Vill du läsa mer om projektet: www.brackediakoni.se/trust  

Följ projektet via Facebook: www.facebook.com/brackeprojekttrust 

Följ projektet via Instagram: www.instagram.com/projekttrust?igsh=bGJmb2lxdWV0YTZw