Plats för funktionsrätt

Vi står upp för allas lika värde! Vi möjliggör för människor att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag: samhället i stort och SVs verksamhet. Samarbetet med våra medlems- och samverkande organisationer i dessa frågor är av stor vikt. Vår verksamhet för människor med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället. En annan viktig målgrupp är personer som drabbas av psykisk ohälsa och ensamhet. För många kan detta begränsa möjligheten att delta i folkbildningen. I det regionala uppdraget inom funktionsrätt arbetar vi bland annat för en ökad mångfald av människor som cirkelledare, en bred, regional satsning för att bekämpa utanförskap i målgruppen äldre samt med extern finansiering prioritera nya samarbetsformer och projekt som riktar sig till prioriterade grupper.

Nätverk: Funktionsrätt i Västra Götaland

Nätverket Funktionsrätt i VG, är för verksamhetsutvecklare i SV-avdelningarna. Nätverksträffarna ger tillfälle till samtal, frågor och att lära känna varandra, lokala verksamhetsutvecklare och projektansvariga.


Kontakta Anna Anteryd genom kontaktinformationen nedan för mer information om nätverket och eventuellt deltagande.

Projekt inom funktionsrätt

I regionförbundet driver vi projekt inom funktionsrätt. Här kan ni läsa om våra nuvarande projekt på området.

Tidigare projekt och studiematerial