KiX Senior

Projektet pågick mellan november 2020 och februari 2024. Allmänna Arvsfonden finansierade och Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland var projektägare. Samverkansparter från början var FUB, Anhörigas Riksförbund, Mölndals stad, Uddevalla Kommun, Halmstad Kommun och Lidköpings kommun. Projektet samverkade sen med flertalet andra kommuner i landet. Projektet resulterade i KiX-metoden.

KiX-metoden

Metoden består av fem delar. Nedan kan du titta på och ladda ner de tryckta kompendierna samt se den film som projektet spelat in för att introducera blivande cirkelledare till metoden.

Metodbeskrivning

I metodbeskrivningen får den som vill starta upp KiX Senior bakgrundsinformation, tillvägagångssätt och praktiska tips.

Det riktar sig främst till verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Klicka på länken för att läsa mer.

Cirkelledarmaterial

I cirkelledarmaterialet finns inspiration, tips och övningar för studiecirkeln.

Det riktar sig till cirkelledaren som ska leda studiecirklarna.

Klicka på länken för att läsa mer.

Deltagarmaterial

Deltagarmaterialet är uppbyggt med hjälp av bildstöd och innehåller en intresseenkät, loggbok samt en utvärdering.

Till loggboken finns också tillhörande klistermärken. Materialet riktar sig till deltagaren i studiecirkeln

Klicka på länken för att läsa mer.

Cirkelledarintroduktionen (filmen)

Alla cirkelledare för KiX Senior får ta del av en inspelad introduktionsfilm. Introduktionen presenterar metoden, din roll som cirkelledare och mycket mer.

Filmen är ca 10 minuter lång och vänder sig främst till cirkelledaren.

Aktivitetskortleken

Ett verktyg som cirkelledare och deltagare på ett lekfullt sätt kan använda i inspirationssyfte till olika aktiviteter. Kortleken möjliggör ökad delaktighet för de deltagare som har svårare att verbalt förmedla idéer. Det är också ett verktyg som kan bli en katalysator för associationer, abstrakt tänkande, minnen och intressen.

Asken är full av inspiration och aktiviteter. Med en färgkodad design och bilder som stöd kan ni välja bland 156 aktiviteter och inspireras till ännu fler. Om ett kort inte passar, dra bara ett nytt och utforska ännu mer!

Är du intresserad av att starta upp verksamhet med KiX-metoden som grund i din kommun? Kontakta din lokala SV-avdelning. Studieförbundet Vuxenskolan finns i hela landet.

Startkit

Utöver ovanstående har projeket även tagit fram ett digitalt startkit för dig som initiativtagare till verksamhet med KiX-metoden som grund.

PowerPoint – om du behöver hålla en presentation om KiX har vi förberett ett antal bilder som du kan plocka ur eller annvända i sin helhet.

Flyer – en digital flyer som du kan skicka ut för att skapa intresse. Eller inspireras av och skapa ditt egna informationsblad

Flyer för tryck – en trebladig broschyr som du kan trycka eller skriva ut för informationsspridning om KiX.

Bilaga till deltagarmaterial – Bildstöd att skriva ut till loggboken. (Ersätter materialets klistermärken vid behov)