Plats för projekt

Vi driver projekt! Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland driver egna regionala projekt och ingår i samarbeten med andra organisationer inom kultur- och folkbildningsområdet. Egna projekt initieras och drivs i samverkan med lokala SV-avdelningar i regionen. Projekt ska alltid stödja värderingarna och målen i folkbildningen. Genom att i projektform starta nya verksamheter är vi med och bidrar till vår egen och samhällets utveckling. Kännetecknande för våra projekt är en tydlig koppling till vår vision och värdegrund vad gäller mål och metoder. Har du en idé du tror skulle må bra av att utvecklas hos Studieförbundet Vuxenskolan är du välkommen att kontakta oss!

Lyssna till mitt öga!

Lyssna till mitt öga! är arvsfondsprojektet där vi skapar musik med hjälp av våra ögon. Hur vi gör det, tänker vi ta reda på.

Genom projektet kommer vi undersöka hur vi spelar musik med ögonen, hur vi lär ut det på bästa sätt och utifrån det, skapa en metod och ett material som andra kan använda.


Metoden kommer användas för att informera, sprida och för att vidga musikverksamheten. Vi kommer använda oss av studiecirkeln som pedagogisk form och ett övergripande mål är att stärka yttrandefriheten och det kulturella medborgarskapet. Målgruppen är användare av ögonstyrningsdatorer.


Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, finansieras av Allmänna Arvsfonden och kommer pågå under tre år med start i maj 2023.

Trädgårdsresan

Trädgårdsresan är ett regionalt uppdrag som finansieras via ett verksamhetsstöd från Kulturnämnden i VGR och projektstöd från Region Halland.


Trädgårdsresan är en ideell förening med hundratalet medlemmar. Gemensamt för medlemmarna är att de odlar klimatsmart, att de håller öppet sin trädgård för besökare samt att de aktivt bidrar till Trädgårdsresans Bifond – en fond som samlar in medel till forskningsprojekt inom biologisk mångfald. Medlemsträdgårdarna går att hitta på Trädgårdsresans hemsida.


Studieförbundet Vuxenskolan Region Västra Götaland är uppdragstagare tillsammans med föreningen Trädgårdsresan.  

Kommunicera Mera!

Idag sker en stor del av kommunikation på internet. Men hur fungerar det egentligen? Hur vet man vad som är sant och inte? Hur ser man till att hålla sig själv och sin information säker? Hur undviker man att bli lurad?


Projektet Kommunicera Mera syftar till att öka medie- och informationskunnigheten, hos civilsamhället. Med källkritik och andra verktyg ska möjligheten finnas att stå emot de krafter som motarbetar den liberala demokratin.


Syfte och förväntade effekter av projektet är ökad delaktighet i föreningslivet och tillgänglighet. Utvecklingsprojektet innebär en satsning på regional spetskunskap i medie- och informationskunnighet och har ett utbildningsuppdrag för SVs medlems-organisationer.

Tidigare projekt

Här kan ni läsa om de tidigare projekt vi har drivit.