Lättläst version saknas

Skogens vatten


Skogens Vatten är en gemensam satsning av alla skogsägarföreningarna i Sverige tillsammans med Vuxenskolan. Sedan 2017, med avslutning sista januari 2020 drivs även två projekt inom Skogens vatten som finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling; Europa investerar i landsbygdsområden. Det är ett informationsprojekt ”Informationsinsats Skogsbrukets påverkan på vattnet” och ett utbildningsprojekt, ”Utbildning av skogliga nyckelpersoner inom ämnet Skogsbruket påverkan på vatten”.

Syftet med utbildningsprojektet är utbildning av skogliga nyckelpersoner i det privata skogsbruket, t ex förtroendevalda inom skogsägarrörelsen, som kan sprida information vidare, samt skogsägare som är intresserade av att få veta mer om hur man kan ta hänsyn till våra fina skogsvattenmiljöer i sitt skogsbrukande, och öka kunskapen om behovet av hänsyn vid vattenmiljöer, kunskap om känd teknik och hur den används för att i praktiken minska skogsbrukets påverkan på vattnet.

Projektet har tagit fram en digital utbildning om skogens vatten, för målgruppen skogliga nyckelpersoner, och dessutom arrangeras fysiska fältdagar runt om i landet i samarbete med skogsägarföreningarna. Under fältdagen visar vi fascinerande saker om vatten och insekter som är beroende av vatten. Du får också lära dig hur vatten påverkar Din skog och hur ditt skogsbruk påverkar vattendragen och vattenkvaliteten.

Syftet med informationsprojektet är att genomföra informationsträffar, föreläsningar, och deltagande på mässor, framförallt finns utbildarna i projektet, med på skogsdagar anordnade av Skogsägarföreningar och andra organisationer under 2019-2020 spridda över hela landet. Håll utsikt över när det blir skogsdagar i ditt närområde i vår kalender på Skogensvatten.se. eller i lokalpress och utskick till skogsägare.