Tillbaka

Årsstämma SV Skåneland

Nu är det dags för SV SKånelands årsstämma. Den blir digital även i år och kommer att genomföras via det digitala verktyget zoom. Ombuden erhåller länk samt övrig information via mail.

För er som inte är ombud på stämman kommer stämman i sin helhet att sändas live via https://www.facebook.com/motessidan

Stämman inleds klockan 18.00 måndagen den 28 mars.

Handlingarna hittar ni nedan:

Kallelse årsstämma

Budget 2022

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Valberedningens förslag inför stämman

Mötestips inför digital stämma